Per formalitzar la cessió de l’espaical dipositar una fiança de 2 mesos de la tarifa contractada.

Addicionalment, el cost del servei d’impressió o còpia es cobra a part, un cop cada 6 mesos.