ELVIVERSALT podrà remetre a l’usuari registrat, o que ho hagi sol•licitat a través del formulari de subscripció al butlletí electrònic existent al lloc web, comunicacions comercials o informatives per mitjans electrònics, relatives als serveis i actualitat de ELVIVERSALT, així com informar, donar a conèixer o difondre les novetats i informacions relatives a ELVIVERSAL. ELVIVERSALT, podrà remetre a l’usuari registrat comunicacions informatives o comercials per mitjans electrònics, relatives als serveis de terceres empreses ubicades a ELVIVERSALT, així com comunicacions pertanyents als sectors d’activitat de ELVIVERSALT, que pugui considerar l’interès de l’usuari. De la mateixa manera, ELVIVERSALT, podrà comunicar les dades personals de l’usuari a terceres empreses pertanyents als sectors d’activitat abans indicats, amb la finalitat que aquestes puguin remetre-li comunicacions comercials per mitjans electrònics, relatives als seus productes i serveis. L’usuari pot negar-se lliurement al fet que els tractaments continguts en aquesta clàusula es duguin a terme, marcant la corresponent casella continguda en el formulari de registre d’usuari.